ESCB778 Семинар: Зелени градски пространства и качество на живот

Анотация:

Екология и опазване на околната среда

Преподавател(и):

проф. Рангел Гюров  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: