Psychology

Програмна схема

Psychology

7-ми семестър

Аудиторни курсове - задължителни

Аудиторни курсове (кредитни) - избираеми

Аудиторни курсове (кредитни)

Тренингови курсове