ESPB647 Проект „Морфологичен анализ на текст“

Анотация:

Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: