BCLB612 Семинар: „Методи за проверка на знанията и уменията“

Анотация:

Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Светлана Ташевска  

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: