ESPB672 Проект „Испаноамерика през вековете“

Анотация:

Курсът е неприсъствен и има за цел:

 студентите чрез самостоятелна работа да се запознаят с митическите теми и естетически нагласи, битували на сред индианците и испаноамериканците то Американския континент.

 студентите чрез самостоятелна работа да се запознаят с историята и културата на Испаноамерика.

 да се запознаят с многообразните традиционни празници, присъщи на представителите на съответните испаноговорещи държави;

 да обогатят представите си за съвременна Испаноамерика;

 да усетят специфичното светоусещане на испаноамериканците;

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 митическите теми и естетически нагласи, битували на сред индианците и испаноамериканците то Американския континент;

 историята, културата и традициите на Испаноамерика;

 кои са специфичните черти на народопсихологията на съвременния испаноамериканец.

2) могат:

 да усетят съвременното светоусещане на испаноамериканците;

 да направят проучване и да подготвят проект по тематиката на курса;

 да направят съпоставка между митологията, традициите и народопсихологията на българите и на испаноамериканците.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат широка обща култура и подчертан интерес към историята и културата на Испаноамерика.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. История и значение на Панамския канал
  2. Латиноамериканските диктатури
  3. Киноиндустрията на ЛА – културологичен феномен
  4. Легендата за Зоро – мит и реалност
  5. Екстериорната живопис на Мексико – трибуна на патриотични идеи
  6. Културната идентичност на Испаноамерика

Литература по темите:

• Енциклопедии;

• Фотоси и албуми;

• Материали от Интернет;

• Видеоматериали.

• Материали м Мудъл.