ESPB673 Проект „Терминологична банка - административно-правна терминология“

Анотация:

Курсът е извънаудиторен и цели студентите:

 да се запознаят с различни текстове в областта на правото и администрацията от/на испански език.

 да превеждат различни видове административно-правни документи.

 да работят с речник.

 да си създават терминологична банка.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  
преп. Валентина Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

 основната терминология, свързана с превода на административно-правни документи;

2) могат:

 да превеждат най-често срещаните административно-правни документи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 да владеят много добре испански език;

 да имат широка обща култура.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Студентите изготвят проект (терминологична банка, превод, портфолио и др.), възложени от преподавателя в началото на семестъра)

Литература по темите:

• оригинални административно-правни документи;

• достъп до Интернет, речници, енциклопедии и друга справочна литература.