VIRB612 Проект: Клетъчна биология

Анотация:

Клетъчна биология и вирусология

Преподавател(и):

 Галя Петрова  д-р
доц. Николай Петров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: