ADVB621 Практика: От идеята до крайния продукт

Анотация:

Практиката се провежда под формата на участие в Академия за иновации. В рамките на събитието студентите имат възможността да разработват и презентират самостоятелни идеи по различни теми.Програмата е наситена с панели, които да помогнат на участниците да получат конкретни практически знания как да разработят и презентирате идеите си, с помощта на ментори.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят

• Как изучаваното в рамките на лекционните курсове се прилага на практика

2) ще могат

• да планират и провеждат сами процеси, свързани с развитието на една рекламна и медийна кампания.
Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Двудневен панел - Академия по иновации

Литература по темите:

• Harold A. Linstone and Murray Turoff (eds), 1975: The Delphi Method: Techniques and Applications (http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html)

• Ашли Ванс, Илън Мъск, изд. Кръгозор 2016

• Питър Дракър, Иновации и предприемачество, изд. Класика и стил, 2002

• Стивън Джонсън, Как се раждат добрите идеи. Естествената история на иновациите, изд. Изток-Запад, 2012

• Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес, Латерален маркетинг – нови техники за нестандартни идеи, Прев. Десислав Джарков, София: Локус, 2007

• Майкъл Пауъл, Фитнес за ума. задачи и упражнения за поддържане на ума в добра форма, Прев. Иля Илиев, София: Книгомания, 2016

• Хосе Силва, Ед Бърнд Младши, Силва Метод за професионални търговци: Силата на продажбите, София: Нова епоха – Юнивърс, 2014

• Алдер, Хари, НЛП – Нов път към съвършенство,София: Кръгозор, 2003

• Едуард де Боно, Шестте медала за стойност, София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Шестте рамки на мислене , София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Практическото мислене, София: Кибеа, 2000

• Lateral thinking: Creativity Step by Step / Edward de Bono, Penguin Books, 1977

• Тони Бюзан, Силата на творческата интелигентност - 10 начина да развихрим творческия си гений, София: Изток-Запад, 2013

• Тони Бюзан, Използвай интелекта си, София: Кибеа, 2000

• Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage / Pat Fallon, Fred Senn. Harvard Business Review Press; 1 edition (July 18, 2006).

• Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads / Luke Sullivan. Wiley; 3 edition (February 8, 2008). 352 p.

Заглавия, които можете да намерите в Библиотеката на НБУ:

• Шестте медала за стойност / Едуард де Боно; Прев. Валентина Стоева. София: Locus, 2010. 159 с.;Сигнатура: 338.2 / Б 626

• Мислене за промяна: Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха / Джон Максуел; Прев. Людмила Андреева. София: Класика и Стил, 2006;Сигнатура: 159.95 / М 198.