ADVB615 Визуална корпоративна идентичност

Анотация:

Съвременните компании са изправени пред различни предизвикателствата на заобикалящата ги, конкуретна среда. Визуалната корпоративна идентичност е важен комплексен маркетингов инструмент, който е израз на имиджа на компанията.

Курсът има за цел да запознае студентите с изразните средства, на които задължително се залага при изграждането на визуална корпоративна идентичност, които са фирменият знак – лого; избор на шрифтове и цветове; визитки, фирмени бланки, каталози, уеб сайт и други, които да оформят и подчертаят стила и визуалното присъствие на компанията в медийното пространство.

Корпоративната и визуалната идентичност определят начините, по които

компанията се стреми да идентифицира или позиционира себе си или продукта си, докато имиджът е начинът, по който клиентите и партньорите възприемат компанията

или продуктите й.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Калина Христова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните принципи за изграждане на корпоративен имидж – визуална идентичност;

• Основните съставни елементи на визуалната корпоративна идентичност и принципите за изграждане на всеки един от тях;

• Стилове и съвременни методи за изграждане на визуална корпоративна идентичност;

2) могат:

• Ще умеят да разработват проекти за запазен знак и материали за кореспонденция;

• Да създават свои собствени рекламни , онлайн и печатни рекламни материали, като част от корпоративната идентичност;

• Да познават най-често срещаните дизайнерски грешки;

• Да ползват и следват актуалните тенденции и стилове в графичния дизайн и визуалната корпоративна идентичност;

• Да презентират своите проекти;


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Принципи за изграждане на визуална корпоративна идентичност
 2. Елементи на визуалната корпоративност и степенуване на тяхната важност при изграждането на корпоративен имидж
 3. Графични стилове и съвременни тенденции във визуалната корпоративна идентичност
 4. Изграждане на запазен знак/ лого. Ре-брандиране
 5. Име, слоган, фраза – семиология - склонността на хората да свързват определено звучене с графични символи.
 6. Различни стилове при изграждането на бранда. (ретро течения, геометрични форми, опростени форми)
 7. Различни методи за брандиране на фирмени материали за кореспонденция.
 8. Акцент на визуалната корпоративна идентичност върху нетрадиционни носители – обемни структури, опаковки
 9. Основни грешки при разработването на визуална корпоративна идентичност. Как да ги избегнем.
 10. Значението на цветовете във визуалната корпоративна идентичност – емоции и асоциации.
 11. Типография – стандартни и авторски шрифтови формати.
 12. Разработване на цялостна визуална корпоративна идентичност по зададена тема.
 13. Разработване на цялостна визуална корпоративна идентичност по зададена тема.
 14. Разработване на цялостна визуална корпоративна идентичност по зададена тема.
 15. Дискусия – обсъждане на резултатите от семестриалните задачи. Презентации.

Литература по темите:

английски език:

1. Wheeler, A., Designing Brand Identity: An Essential Guide for the Whole Branding Team, John Wiley & Sons; 4th Revised edition (7 Dec. 2012)

2. Airey, D., Logo Design Love: A Guide to Creating Iconic Brand Identities, 2nd Edition, Peachpit Press; 2nd edition (20 Aug. 2014)

3. Slade-Brooking, C., Creating a Brand Identity: A Guide for Designers, Laurence King; 01 edition (18 Jan. 2016)

4. Olins, W., Wally Olins: The Brand Handbook, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (2 Jun. 2008)

5. Millman, D., Brand Thinking and Other Noble Pursuits, Allworth Press (18 July 2013)

6. Johnson, M., Branding: In Five and a Half Steps, Thames and Hudson Ltd; 01 edition (29 Sept. 2016)

7. Hyndman, S., Why Fonts Matter, Virgin Books; 01 edition (28 Jan. 2016)

8. Neumeier, M., The Brand Gap: How to Bridge the Distance Between Business Strategy and Design : a Whiteboard Overview (Aiga Design Press), New Riders; 2 edition (4 Aug. 2005)

9. Millman, D., Brand Bible: The Complete Guide to Building, Designing, and Sustaining Brands, Rockport (1 Feb. 2012)

10. Gobe, M., Emotional Branding, Allworth Press; Updated and revised ed edition (9 Feb. 2010)

11. Aaker, D., Building Strong Brands, Simon & Schuster UK (29 April 2010)

12. Aaker, D., Brand Leadership, Simon & Schuster UK (1 Oct. 2009)

13. Boyd, L., Brand Famous: How to Get Everyone Talking About Your Business, Capstone; 1 edition (6 Jun. 2014)