ADVB607 Иновативни форми на рекламата

Анотация:

Курсът разглежда същността на понятието иновация – ползи, цели, причини за неуспеха, етапи на реализация. Специално внимание се обръща на продуктовата иновация - видове, етапи за реализация, методи за генериране на идеи и т.н. Втората част засяга темата с нововъведенията в различните медийни канали през погледа на най-доброто от практиката. Набляга се на употребата на новите технологии при създаване на ефективна интерактивна и съвременна комуникация.

Курсът е предимно с практическа насоченост, като по време на занятията студентите генерират идеи за нови продукти и успешното им лансиране на пазара чрез нестандартни подходи.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилитестуденти

ще знаят:

- Какво е иновация и какво не е; видове иновации; продуктова иновация

- новите тенденции при адаптирането на стандартните медии към новите бизнес реалности

ще могат:

- да разбират въздействието на иновациите върху компанията;

- да прилагат различните видове иновации и да ги разпознават;

- да иновират продукти

- да използват различни нестандартни инструменти за постигане на по-голяма ефективност в комуникациите.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в тематиката на курса - анотация, план, форми на оценяване. Насоки при създаване на ефективно работещ екип;
 2. Еволюция на пазарите и динамика на конкуренцията през 21-ви век. Същност на иновацията – ползи, цели, причини за неуспеха, етапи на реализация
 3. Видове иновации според обекта І ч. - Продуктова иновация. Категория нови продукти.
 4. Видове иновации според обекта ІІ ч. - Маркетингова иновация; Иновация на процес; Организационна иновация; Иновациите през погледа на българския потребител. Тенденции за развитие.
 5. Генериране на идеи за иновация на продукт чрез метода SCAMPER. Приложение.
 6. Представяне на екипни проекти - продуктова иновация
 7. Анализ на тенденции в комуникацията в различните медии през 2020 г. Примери І ч. - Иновативни комуникационни решения в принт рекламата и ООН реклама
 8. Анализ на тенденции в комуникацията в различните медии през 2020 г. Примери ІІ ч. - Иновативни комуникационни решения в дигиталните медии и мобилните телефони
 9. Анализ на тенденции в комуникацията в различните медии през 2020 г. Примери ІІІ ч. - иновативни комуникационни решения в електронните медии - радио и телевизия
 10. Анализ на тенденции в комуникацията в различните медии през 2020 г. Примери ІV ч. - Иновативни решения в ВТL комуникацията - POS материали, опаковка, продуктово позициониране, спонсорство
 11. Работа по стратегия и творчески бриф за иновирания продукт (проблем - цел – инсайт – Голяма идея)
 12. Работа по стратегия и творчески бриф за иновирания продукт (проблем - цел – инсайт – Голяма идея)
 13. Конферанс - практическа екипна разработка - ИМК за въвеждане на нов продукт на пазара (концепция с нестандартни медийни решения)
 14. Конферанс - практическа екипна разработка - ИМК за въвеждане на нов продукт на пазара (концепция с нестандартни медийни решения)
 15. Обобщение - изводи и препоръки

Литература по темите:

• Harold A. Linstone and Murray Turoff (eds), 1975: The Delphi Method: Techniques and Applications (http://is.njit.edu/pubs/delphibook/index.html)

• Ашли Ванс, Илън Мъск, изд. Кръгозор 2016

• Питър Дракър, Иновации и предприемачество, изд. Класика и стил, 2002

• Стивън Джонсън, Как се раждат добрите идеи. Естествената история на иновациите, изд. Изток-Запад, 2012

• Филип Котлър и Фернандо Триас де Бес, Латерален маркетинг – нови техники за нестандартни идеи, Прев. Десислав Джарков, София: Локус, 2007

• Майкъл Пауъл, Фитнес за ума. задачи и упражнения за поддържане на ума в добра форма, Прев. Иля Илиев, София: Книгомания, 2016

• Хосе Силва, Ед Бърнд Младши, Силва Метод за професионални търговци: Силата на продажбите, София: Нова епоха – Юнивърс, 2014

• Алдер, Хари, НЛП – Нов път към съвършенство,София: Кръгозор, 2003

• Едуард де Боно, Шестте медала за стойност, София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Шестте рамки на мислене , София: Locus, 2010

• Едуард де Боно, Практическото мислене, София: Кибеа, 2000

• Lateral thinking: Creativity Step by Step / Edward de Bono, Penguin Books, 1977

• Тони Бюзан, Силата на творческата интелигентност - 10 начина да развихрим творческия си гений, София: Изток-Запад, 2013

• Тони Бюзан, Използвай интелекта си, София: Кибеа, 2000

• Juicing the Orange: How to Turn Creativity into a Powerful Business Advantage / Pat Fallon, Fred Senn. Harvard Business Review Press; 1 edition (July 18, 2006).

• Hey, Whipple, Squeeze This: The Classic Guide to Creating Great Ads / Luke Sullivan. Wiley; 3 edition (February 8, 2008). 352 p.

Заглавия, които можете да намерите в Библиотеката на НБУ:

• Шестте медала за стойност / Едуард де Боно; Прев. Валентина Стоева. София: Locus, 2010. 159 с.;Сигнатура: 338.2 / Б 626

• Мислене за промяна: Единадесет мисловни умения, които ще ви изведат до успеха / Джон Максуел; Прев. Людмила Андреева. София: Класика и Стил, 2006;Сигнатура: 159.95 / М 198.