ADVB603 Художествено оформление (Art Direktor)

Анотация:

Курсът запознава студентите с работата на арт директора и неговите функции в рекламната агенция, художествено оформление на рекламата от идея до краен рекламен продукт. Студентите ще могат да работят в групи, за да създадат съвместно рекламни кампании по зададени проекти. Особено внимание ще се постави върху комуникирането на стратегически издържани реклами и рекламни кампании, насочени към строго определени целеви групи.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Иван Христов  

Описание на курса:

Компетенции:

1) Ще знаят:

- Основите на оформление на страницата за печат

- Основни видове художествено оформление

- Да различават добри и лоши примери на реклама

- Ролите на творческия екип и арт директора

- Да прилагат дизайнерски решения в цялостната рекламна кампания

2) Ще могат:

- Да говорят за идеи и професионално да представят работата си

- Да се държат професионално и да спазват срокове

- Да демонстрират основни умения за художествено оформление

- Да прилагат стратегията, идеята и визуалните комуникации в рекламата

- Да работят ефективно в екип


Предварителни изисквания:
-

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение. Ролите на творческия екип арт директор
  2. Рекламата – изкуство или наука
  3. Демографски и психографски данни за целевата аудитория
  4. Преглед и оценка на реклами от света
  5. Преглед и оценка на реклами от България
  6. Твърде много творчество или твърде малко
  7. Основни принципи на художественото оформление
  8. Работа с творческо задание
  9. Принципите на добрия дизайн
  10. Студентски презентации

Литература по темите:

• Арънсън, Елиът (2009). „Човекът – „социално животно“, издателство „Дамян Яков“

• Катранджиев, Христо (2008). „Методологически аспекти при разработване на рекламна кампания“, университетско издателство „Стопанство“ УНСС

• Котлър, Филип; Хескил, Дейвид; Лий, Нанси (2014). „Добри дела“, издателство „Сиела“

• Нелисен, Марк (2021). „Дарвин в супермаркета“, издателство „Колибри“

• Пинк, Даниъл (2011). „Изцяло ново мислене“, издателство „Изток – запад“

• Сегела, Жак (2004). „Холивуд пере най-добре“, издателство „Панорама“

• Фиск, Питър (2008). „Гениален маркетинг. Съвети и най-добри практики“, издателство „СофтПрес“

• Barry, Pete (2016). The Advertising Concept Book: Think Now, Design Later. Thames and Hudson Ltd

• Bell, Eugenia (2019). Paul Rand: Inspiration and Process in Design. Moleskine Books

• Mariani, Massimo (2019). What Images Really Tell Us: Visual Rhetoric in Art, Graphic Design. Hoaki

Средства за оценяване:

САМОСТОЯТЕЛНИ ПРОЕКТИ