MODB611 Проект: Детайли в облеклото

Анотация:

Курсът представлява самостоятелна работа (в курса не се включват лекции) на студентите по зададена тема свързана с проектирането на съвременна модна колекция дамски облекла. Целта е да се провокира творческо мислене и креативността на студентите при проектиране на облекла с фокус върху детайлите.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Кристина Савова  д-р
ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните етапи при проектиране на модна колекция с фокус върху различните детайли в облеклото

• Принципите и похватите при работа с различни детайли в облеклото като например закопчавания, рюшове, различни конструктивни и декоративни елементи и др.

2) могат:

• Да изготвят цялостна колекция, включваща модния детайл като основна концепция

• Изведат концепция за иновация, креативност и функционалност в детйла


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Избор на актуална тема и вид детайл.
  2. Творческо проучване – похвати. Етапи. Съдържание.
  3. Конкретизиране на дейности и задачи.
  4. Планиране на модната колекция – видове и брой детайли и артикули.
  5. Изграждане на концепция и цялостна модна колекция с визуализации.

Литература по темите:

• Drudi, Elisabetta, (2013). Fashion Details: 4000 Drawings. Promopress

• Hart, A., North, S., (2007). Historical Fashion in Detail. The 17th and 18th Centuries. V&A Publications

• Warginer, Claire. (2021). Fashion Details. Garment Assembly Procedures Steps. Volume 3. ESMOD Editions

• Warginer, Claire. (2021). Fashion Details. Garment Assembly Procedures Steps. Volume 4. ESMOD Editions

Електронни бази данни:

• BOF / Business Of Fashion

• WGSN / Worth Global Style Network

Периодични издания:

• A + A Concept Color Trends

• A + A Femme

• Prints & More Trendbook

• Trendhouse Lingerie Leisure Sleep ALL SEASONS

• Next Look Womenswear/Menswear

• Textile Report