MODB607 Печатни техники в текстила - ІІ част

Анотация:

• Обучението цели да запознае студентите със стиловете в печатания текстил, формите, техниките, основните методи, средства, материали и инструменти. Изучава релефното печатане на тъканите върху светли и тъмни повърхности, различни видове контури и структури на печат и употребата им. Запознава студентите с процесите от създаване на проект, изпълнение в материал до окончателното завършване, използвайки въображаеми и природни форми. Подготвя студентите за разработване на печатни техники в текстила, необходими им при създаване на образци с уникален и авангарден характер.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

проф. Емилия Панайотова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Да дефинират различни видове печатни техники върху текстил и тяхното прилагане при създаване на облекло. Да създават проект и изпълняват в материал .

2) могат:

• Да проектират като използват различни категории форми

• Способност за подбор на основни изразни средства и материали в съответствие с конкретен проект.

• Способност за творческа интерпретация и абстракция на дадености от природната или изкуствена околна среда.
Предварителни изисквания:
• Студентите да имат знания и умения придобити в общообразователната подготовка за рисунка, цвят, техники и инструменти, видове текстилни материали.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Упражнения

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Стилове в текстилното печатане - 1
 2. Печатане с ръчни печатни форми-техники на релефния печат
 3. Стилове в текстилното печатане - 2
 4. Стилове в текстилното печатане - 2
 5. Печатане с плоски печатни форми – техники на релефния печат
 6. Текущо оценяване
 7. Анализ на студентските работи
 8. Наименования на платовете -1
 9. Контурни техники
 10. Наименования на платовете -2
 11. Печатане върху тъмни повърхности
 12. Текущо оценяване
 13. Анализ на студентските работи
 14. Обработка на памучни тъкани с избелващи състави
 15. Видове манипулации на тъкани Апликации на фолио върху тъкани Смесени техники при печатането Текущо оценяване (семестриална оценка)

Литература по темите:

• Стефанов,Т.Технология на текстила, София, 1993

• Пенева-Сотирова, Д., Композицията в дизайна на облекло, ВСУ “Черноризец Храбър”, 2012

• Joyce,C.Textile Design,1997

• Kennedy,J.Silk Painting,1998

• Допълнителна литература:

• Журавлева,И.Ткани, 2004

• Choeser,M. International textile design,

Средства за оценяване:

Текущо оценяване - конферанс

Семестриален конферанс