MODB603 Моделиране на облеклото - ІV част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn) и адаптирана от инж.Т.Георгиева. В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да моделират дамско горно облекло

2. Могат да изработят цялостен дизайн - проект
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в учебна зала за 40 души.

2.Залата трябва да бъде оборудвана със шрайбпроектор и мултимедиа.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.(А1)

4. Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 2. Основна конструкция на корсаж – конструктивен чертеж. Ръсторазмерна таблица. Ръкав.
 3. Изработване на конструкцията в М 1:1. Експеримент в материал.
 4. Изработване на конструкцията в М 1:1. Експеримент в материал.
 5. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 6. Трансформации на свивки, изработване на шаблони, чертежи.
 7. Ръкави – видове.
 8. Ръкави – видове.
 9. Яки и ревери – видове.
 10. Яки и ревери – видове.
 11. Моделиране на дамско горно облекло. Моделни разработки на базата на основната конструкция
 12. Моделиране на дамско горно облекло. Моделни разработки на базата на основната конструкция
 13. Специални модели
 14. Специални модели
 15. Конферанс.

Литература по темите:

Препоръчителна литература:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1.4 текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер

–изработване на собствен модел в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5