MODB602 Конструиране на облекло ІV част

Анотация:

Студентите подробно изучават методика за конструиране и моделиране на облекло, създадена от Deitsche Bekleidungs Akademie, Munchen (Muller&Sohn). В процеса на обучение студентите експериментират в материал изработените от тях конструкции и преминават към създаване на цялостен дизайн-проект.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

преп. Татяна Пенчева  
гл. ас. Незабравка Попова-Недялкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. Знаят да конструират и моделират дамско връхно облекло

2. Могат да изработят цялостен дизайн - проект
Предварителни изисквания:
1.Лекциите се провеждат в голяма учебна зала .

2.Залата трябва да бъде оборудвана с мултимедиа.

3. Масите трябва да са достатъчно големи, за да могат студентите да чертаят на листове голям формат - конструкции по собствен размер в М1:1.(А1)

4. Предварителни изисквания към студентите - да имат завършени начални курсове по конструиране и моделиране на облекло

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Конструиране на дамска жилетка. Конструктивен чертеж. Моделна разработка.
 2. Конструиране на блузон. Ръкав. Конструктивен чертеж.
 3. Основна конструкция на сако. Ръкав
 4. Конструиране на вталено сако. Двушевен ръкав.
 5. Сако с фианка - основна конструкция. Моделна разработка.
 6. Право сако - основна конструкция.
 7. Яки и ревери на сака - построение, видове. Трансформации на свивки.
 8. Конструиране на вталено палто. Ръкав.
 9. Пелерина,пончо, качулки - видове.
 10. оделиране на дамско връхно облекло - моделни разработки на базата на основната конструкция.
 11. Създаване на конструкция по собствен модел. Задание за курсова работа.
 12. Експеримент на създадената конструкция в материал. Корекции.
 13. Разработка и експеримент на самостоятелен проект.
 14. Разработка и експеримент на самостоятелен проект.
 15. Разработка и експеримент на самостоятелен проект.

Литература по темите:

1.M. Muller & Sohn, “Rocken und Hosen”, Rundschau 1990

2. M. Muller & Sohn, “Blusen und Kleider”, Rundschau 1990

3. Rundschau – DOB, списания – течения 1997 – 2007г.

Посочената литература е на разположение на студентите в библиотеката на НБУ.

Средства за оценяване:

1. Две текущи оценки през семестъра:

–домашни работи

–основни конструкции в М1:1 по собствен размер

–експеримент на основни конструкции в материал по собствен размер (панталон и корсаж)

–изработване на собствен модел панталон в материал

2.Изпит:

-курсова работа – 5 собствени модела – разработка на конструкциите в М1:5

-10 модела от “Rundschdu” - разработка на конструкциите в М1:5