MODB503 Дизайн на мъжко облекло

Анотация:

• Курсът разглежда основните проблеми и особености свързани с проектирането на мъжки облекла.

• Да развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на модните тенденции в областта на мъжката мода и приложението им при създаване на колекции.

• Да провокира фантазията на студентите при проектиране на облекла при различни целеви групи.

• Да запознае студентите за ролята и функцията на текстила при проектиране на облеклото.

• Да запознае студентите с основните и специфични особености на изобразителната дейност при художественото проектиране на облеклото.

• Студентите усвояват умения за проучване, изследване и представяне на идеите си.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основни изисквания при проектирането на мъжкото облекло.

2) могат:

• Да прилагат уменията си при създаването на колекции в зависимост от функциите, тенденциите и други особености на облеклото.

• Познават основните конструктивни групи.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на модната графика

• В областта на конструирането.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АДАМ,М. Вратовръзки и папионки стил и елегантност 2000

• БЕРДНИК,Т. Основы художественного проектирования костюма и эскизной графики 2001

• ВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото 1933

• ВАКАРЕЛСКИ, ХР., ИВАНОВ, Д. История на облеклото 1942

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Проектиране на облеклото 1994

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Дизайн на облеклото 1999

• ИДАЛГО, М. Всичко за съвременния моден дизайн 2010

• ЙОНАС, С. Модата-марки, дизайнери, стилове 2010

• КОЛЛЕКЦИЯ ИНСТИТУТА КОСТЮМА КИОТО История моды 2000

• О`ХАРА, ДЖ. Енциклопедия на модата 1995

• СТОЙКОВ,Л. Теоретични проблеми на модата 2006

• FENLIG,U. Kostumkunde 1980

• ELISABETTA KUKY DRUTI Le mode du drape histore, conception et dessin 2007

• HALBRICH, WADYKA Der fasion guide 1999

• HANESEN, H. Histore du costume 1956

• HARRIS,K. The child fashion 1750/1920 1999

• LAVER, J. A Concise history 1979

• LAVER, J. Costume and fashion a concise history

• LEHNER, G. Mode 1998

• LOSCHEK, I. Reclams mode – und kostumlexikon 1999

• KUBALOVA, L. Das grosse bilderlexikon der mode 1981

• PEACOCK, J. The chronicle of costume 1996

• RACINET, A. Histore du costume 1995

• TATHAM,C. SEAMAN,J. Fashion design drawing course 2003

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

КОНФЕРАНС