MODB601 Етно мода

Анотация:

• Курсът запознава студентите с развитието на етно културата и облекла в различните етнографски области в Европа,Южна и Северна Америка,Азия и Африка.

• Проследяват се промените в стилистиката на различните етно костюми, причинени от различни социални и културно-исторически фактори.

• Засяга се връзката между облеклото на различните етноси, техните икономически, културни или политически връзки.

• Особено внимание курсът отделя на знаковата стойност на различията и приликите на различните национални костюми, като се търси връзка между техния бит и душевност , в качествата им и визуалната им интерпретация в облеклото и неговата украса.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

ас. Кристина Колодеева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основни особености на определени традиционни облекла

2) могат:

• Да прилагат уменията си при създаването на съвременна мода, вдъхновена от различни етно облекла.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• В областта на модната графика

• В областта на конструирането.

• Да познават различните особености на определени традиционни облекла и тяхното въздействие върху съвременната модаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Европа-Разглеждане на различни етно райони
 2. Анализиране на характерните белези на различните етно облекла.
 3. Проектиране на облекла повлияни от дадена етно култура.
 4. Обсъждане на създадените проекти
 5. Текущо оценяване – анализ на студентски проекти
 6. Мексико-Особености на националения костюм
 7. Япония-Особености на националения костюм-кимоно
 8. Проектиране на облекла повлияни от китайския костюм.
 9. Проектиране на облекла повлияни от особеностите са индииския костюм.
 10. Текущо оценяване – анализ на студентски проекти
 11. Особености на африканския костюм.
 12. Проектиране на облекла вдъхновени от руския етно костюм.
 13. Обсъждане на модните графики
 14. Изработване на облекло на базата на направените модни проекти
 15. Текущо оценяване- семестриална оценка

Литература по темите:

• БРАУН, В. ТИЛЬКЕ, М. История костюма от древности до нового времени 2005

• ВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото 1933

• ВАКАРЕЛСКИ, ХР., ИВАНОВ, Д. История на облеклото 1942

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. История на костюма и орнамента 2003

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Проектиране на облеклото 1994

• ДИМИТРОВА-ПОПСКА, П. Дизайн на облеклото 1999

• ИДАЛГО, М. Всичко за съвременния моден дизайн 2010

• ЙОНАС, С. Модата-марки, дизайнери, стилове 2010

• О`ХАРА, ДЖ. Енциклопедия на модата 1995

• СТОЙКОВ,Л. Теоретични проблеми на модата 2006

• ХЕРОЛЬД,Р. Костюмы народов мира 2002

• FENLIG,U. Kostumkunde 1980

• ELISABETTA KUKY DRUTI Le mode du drape histore, conception et dessin 2007

• HALBRICH, WADYKA Der fasion guide 1999

• HANESEN, H. Histore du costume 1956

• LAVER, J. A Concise history 1979

• LAVER, J. Costume and fashion a concise history

• LEHNER, G. Mode 1998

• LOSCHEK, I. Reclams mode – und kostumlexikon 1999

• KUBALOVA, L. Das grosse bilderlexikon der mode 1981

• PEACOCK, J. The chronicle of costume 1996

• RACINET, A. Histore du costume 1995

• TATHAM,C. SEAMAN,J. Fashion design drawing course 2003

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО