ARTB938 Трикотаж - ІІ част

Анотация:

Втората част на курса има за цел по-детайлното изучаване на особеностите в дизайна на трикотаж, повече проекти и практически решения на поставени проблеми в областта на трикотажа.Особен акцент ще се поставя върху трикотажа от кръглоплетачни машини, третирането на трикотажните платове и приликите и разликите с текстилните платове.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

 Теодора Момекова  

Описание на курса:

Компетенции:

По-подробно запознаване с особеностите на трикотажния дизайн и производство.
Предварителни изисквания:
Курс по Трикотаж І част

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Видове кръглоплетачни машини. Прежди. Асортименти.
 2. Апретура и финиш-обработки
 3. Особености на дизайна и конструирането на трикотажни облекла от КПМ
 4. Десениране - жакард и щампа. Възлагане на задача - щампи за Т-шърти
 5. Преглед на проектите
 6. Жакардово проектиране, щампа с рапорт
 7. Възлагане на задаоча - колекция с жакардов десен
 8. Преглед на проектите -анализ
 9. Конферанс
 10. Колекция дамски трикотаж от КПМ с щампи
 11. Преглед и анализ
 12. Конферанс
 13. посещение на фабрика
 14. Мъжки асортименти
 15. конферанс

Литература по темите:

Модни списания и прогнозни издания

Прогнозни издания по интернет

Средства за оценяване: