ARTB648 Традиционни облекла

Анотация:

Курсът заопознава студентите с богатството и разнообразието на развитието на традиционните облекла по света-Европа,Азия Америка, Африка.Да развие умение за задълбочено и творческо осмисляне на богатството на традиционните облекла ,да ги пречупи през призмата на съвременната мода и приложението им при създаване на колекции.Да провокира фантазията на студентите при проектиране на облекла при различните целеви групи.

прочети още
Мода

Преподавател(и):

доц. Яна Дворецка  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1.Компетенции в областта на традициония костюм и неговото развитие различните етноси.

2.Да умеят да изразяват идеята си чрез професионална модна рисунка.

3.Да познават основни конструктивни групи.
Предварителни изисквания:
завършена базова програма"мода"

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

модни списания,модна информация от различни източници,

Tehtile report,Moda Pret-a-porte ,Gap presseВЕРНЕКИНК, Л. История на облеклото, 1933

Fashion, 2002

О`ХАРА, Дж. Енциклопедия на модата, 1995

ХЭРОЛД, Р. Костюмы народов мира, 2002

BOHEN, M. von, Die Mode: 1 – 7, 1963

ELLRIDGE, A. Mucha, 1992

FENLIG, U. Kostumkunde, 1980

HALBREICH, WADYKA Der Fashion Guide, 1999

HANSEN, H. Histoire du costume, 1956

LAVER, J. A Concise History, 1979

LAVER, J. Costume and Fashion a consuse History

KUBALOVA, L. Das grosse Bilderlexikon der Mode, 1981

LEHNERT, G. Mode, 1998

LOSCHEK, I. Reclams Mode- und Kostumlexikon, 1999

PEACOCK, J. The Chronicle of Costume, 1996

PEACOCK, J. Fashion Accessories. The Complete 20th Century Sourcebook, 2000

RACINET, A. Le costume historique: 1-18, 1876

Средства за оценяване:

конферанс,текуща оценка