Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Програмна схема

Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

6-ти семестър

Аудиторни курсове (кредитни)

Аудиторни курсове (некредитни)

Тренингови курсове