BCLB512 Практика: ИКТ в обучението по чужд език и работа в дигитална среда

Анотация:

Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Милен Шипчанов  д-р
гл. ас. Станислав Богданов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: