SHEB507 Project on Organizational Behaviour

Анотация:

Business Studies (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса: