SHEB505 Decision Making with Information Technology

Анотация:

Business Studies (Joint programme with The University of Sheffield)

Преподавател(и):

 Dr. Andrew Salisbury  
гл. ас. Филип Андонов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: