BAHR580 Практическа подготовка за Държавни изпити - I част

Анотация:

.

Целта на курса е да подготви студентите за държавния изпит по френски език с необходимите знания по лексика и граматика.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Да успеят да се представят успешно на държавния изпит по френски език.
Предварителни изисквания:
Френски език Ниво 1 и 2

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. преговор на основни глаголи и правила
  2. преговор на сегашно време на глаголите от 1-ва, 2-ра и 3-та група.
  3. преговор на мин. свършено време, особености
  4. преговор на мин. несвършено време, особености.
  5. преговор на мин. предварително време и особености.
  6. съгласуване на времената на плана на миналото действие.

Литература по темите:

базира се на френска граматика и френски език от 1-ви и 2-ри курс.

Средства за оценяване: