BAHR530 Професионални техники в хотелиерството и ресторантьорството /на френски език/

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с техниките по резервиране, посрещане, настаняване, обслужване и изпращане на клиента както и предоставянето на различните допълнителни услуги, предлагани в хотела и ресторанта, на френски език. Студентите ще се запознаят с длъжностните характеристики на персонала – във фоайето и на рецепция, в хотелската част и на етажите, в търговската зала на ресторанта, в кухнята...

Курсът ще подготви студентите теоретично и практически за професионалния живот на мениджъра на хотел и ресторант. Фокусът е поставен върху управлението на резервациите, които са важен търговски акт, от който зависи рентабилността на хотела; посрещането и настаняването на клиента; работата на рецепция; обслужването на госта в ресторанта.

Обучението в курса подготвя студентите за работа в една индустрия, където контакта с клиентите и работата в екип са постоянни.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  
преп. Десислава Илиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават в детайли професиите в хотелиерството и ресторантьорството – структура на персонала и задължения и отговорности ;

• Теоретични познания за професионалната среда в хотелиерството и ресторантьорството, на френски език;

• Професионални техники в обслужването на клиента в хотела и ресторанта.

2) могат:

• Да организират, разпределят, ръководят и контролират работата на работните екипи.

• Да организират и контролират работата в хотела – фоайе, рецепция и етажи.

• Да организират и контролират работата в ресторанта – кухня и зала.


Предварителни изисквания:
• Френски език – ниво В2

• Въведение в хотелиерството

• Въведение в ресторантьорствотоФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Френски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Presenter l’hotel,ses equipements et sa localisation. Лекции / Упражн.
 2. Les profils de poste a l'hotel.
 3. Les profils de poste au restaurant.
 4. Prendre une reservation a l'hotel, au restaurant – par telephone ou par Internet.
 5. Faire une confirmation de reservation par courrier electronique
 6. Modification, annulation de reservation. Refuser une reservation.
 7. L'accueil du client a l'hotel. Installer le client dans sa chambre.
 8. L'equipement d'une chambre. Produits et messages d'accueil.
 9. Accueillir un groupe.
 10. Accueillir le client au restaurant.
 11. Accueillir au standard.
 12. Les services a la reception - le contact avec le client ; informer le client sur les differents services.
 13. Les services a l'hotel.
 14. Prendre la commande au restaurant.
 15. Le depart du client.

Литература по темите:

1.CORBEAU Sophie-„Hotellerie-restauration.com”-CLE International,Paris-2006.

2.Sotirova A, Popova N, Lekov L. - Correspondance commerciale - deuxieme edition remaniee

3.Iliev Andrey, Francais des affaires – Gabrovo, 2002

4. Francais professionnel – 2014, учебно пособие на преподавателя

Средства за оценяване:

Тестове - 50%

Присъствие и участие - 25%

Устно изложенив - 25%