BAHR532 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на немски език)

Анотация:

В курса се развиват уменията на студентите да изграждат мисловен процес на чуждия език; да построяват правилно въпроси и изречения , свързани с туристическата тематика;да комуникират успешно на чуждия език

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Нина Хаджимихайлова  

Описание на курса:

Компетенции:

1.Знаят: - основните граматични правила на немския език

- познават характерната лексика за обсл.дейности в туризма

2.Могат: - успешно да комуникират с чуждестранните клиенти

-дават информация на чуждия език


Предварителни изисквания:
Основни познания по немски език – граматични и лексикални (A2)

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Немски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Gaste an der Rezeption: -empfangen und registrieren -Hotelzimmer beschreiben -Dienstleistungen an der Rezeption – beschreiben,anbieten und verkaufen -Geldwechseln
  2. Service: -Bedienung im Restaurant -Bedienung im Cafe -Bedienung auf dem Zimmer ( Roomservice)
  3. Informationen geben: -uber Sehenswurdigkeiten -uber Transportverbindungen -uber Apotheke und Poliklinik -uber Ausfluge

Литература по темите:

Hueber- Deutsch im Hotel-Gesprache fuhren

Durr&Kessler- Deutsch im Beruf-Hotellerie und Gastronomie

Touristik aktuell

Fachworterbuch fur Hotel,Restaurant,Kuche

Средства за оценяване: