BAHR533 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на английски език)

Анотация:

Курсът е едносеместриален, с хорариум 120 часа, и цели да развие уменията на обучаемите да изграждат мисловен процес на английски език, да построяват правилно въпроси и изречения, да провеждат успешно устна комуникация на английски да водят делова кореспонденция на английски език в областта на ресторантьорството и да овладеят необходимите техники и средства за изразяване на английски език.

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Здравка Банчева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Професионалната терминология в областта на ресторантьорството на английски език

• Овладели са техниките и средствата за успешна професионална комуникация в областта на ресторантьорството

2) могат:

• Да провеждат успешно устна комуникация в областта на ресторантьорството на английски език

• Да водят делова кореспонденция в областта на ресторантьорството на английски език


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Успешно завършен курс BAHR 433

• Познания по терминология в областта на ресторантьорство на български езикФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Types of accommodation Dealing with enquiries about accommodation Giving opinions Hotel features
  2. Hotel facilities Describing rooms An informal letter recommending hotels Describing past time Making comparisons
  3. Staffing and internal organization Running a small hotel A job application A letter of application Obligation
  4. Reservations and check-in Telephone reservations Check-in procedure Reservations procedure Tag questions
  5. Hotel and restaurant services Ordering / Menus / Information sheets Intentions and spontaneous decisions Making requests
  6. Money matters Financial transactions Checking out Using numbers The passive

Литература по темите:

Работи се основно с учебника

High Season

English for the Hotel and Tourist Industry

Keith Harding and Paul Henderson

Oxford University Press

Student’s book

Workbook

Raymond Murphy

English Grammar in Use - първа и втора част

Списанието за туристическата индустрия “Caterer and Hotelkeeper”

и други пособия и материали според стартовото ниво на студентите

Средства за оценяване:

Тестове, домашна работа и устни изложения