BAHR536 Техники и средства за комуникация в ресторантьорството (на руски език)

Анотация:

Свободно комуникиране с носители на езика. Извличане на пълноценна информация от туристически текст.Свободно боравене с туристическа терминология/хотелиерство и ресторантьорство

прочети още
Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството (професионален бакалавър)

Преподавател(и):

преп. Радостина Георгиева  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Успешно завършилите курса студенти могат свободно да комуникират в сферата на туризма.Притежават висока степен на възприемане на жива и механична реч.Умеят да извличат пълноценна информация от туристически текстове.

2) могат:

Могат да общуват с носители на езика и да боравят с туристическа терминология
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения придобити в 270 учебни часа

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Руски

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Виды супов.
  2. Вторые мясные блюда.
  3. Блюда без мяса,овощные блюда.
  4. Рыбные блюда.
  5. Напитки.Горячие,холодные.Спиртные и без алкоголя.
  6. Болгарская национальная кухня.Ресторан в национальном стиле.
  7. Болгарские вина,проводим дегустацию.
  8. Болгарские народные обряды, обычаи и праздники. Русская национальная кухня

Литература по темите:

Уест, Дафни. Научи сам руски. С., 2006.

Димитрова,Стефана. Руска граматика. С., 2003.

Дилевски,Николай. Руска граматика. С., 1985

Липовска,Ана; Гочева,Лиана.Руски език / самоучител в диалози/.С.2004.

Карловска,Аннабела;Гочева,Лиана.Русский язык? Нет проблем!С.1997.

Уест, Дафни.Руската граматика в 7 лесни урока. С.,2007

Капинова, Е;Михайлова, М. Гостиница-какая она есть? Бургас, 2001