CINB504 Продуциране и режисура на тв реклами

Анотация:

Курсът представя характерните особености на съвременната аудиовизуална реклама. стедентите навлизат в практическите аспекти на рекламното продуциране и разпространение

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Николай Илиев  

Описание на курса:

Компетенции:

1. Знаят технологичните и творчески аспекти на производството и разпространението на телевизионна, кино и интернет аудиовизуална реклама

2. Могат самостоятелно да режисират тв реклама


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Монтажът на аудио-визуалното произведение- Светла Фингова

2. Огилви за рекламата- Дейвид Огилви

3. Да напишеш сценарий Светла Христова

4. Изповедите на един рекламист- Дейвид Огилви

Изкуство и техника на визуалните ефекти- проф. Николай Лазаров

Средства за оценяване:

Курсова работа 1

Курсова работа 2