CASB654 Българско кино

Анотация:

Запознаване с историята на българското кино през годините, както и малко известни факти от историята и създателите на родното ни кино.

прочети още
Кино и телевизия

Преподавател(и):

 Стефан Белов  

Описание на курса:

Компетенции:

Познания върху стогодишната история на българското кино и неговите филми /от "Българан е галант" до "Мисия Лондон"/.
Предварителни изисквания:
Максимално гледане на български филми.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ от А-Я - Александър Янакиев

-ДВУТОМНИК "БЪЛГАРСКО КИНО" - П.Кърджилов, Ал.Грозев

-НАЧАЛОТО - Ал.Грозев

-БЪЛГАРСКОТО КИНО/статии/- Ал.Грозев

-ФИЛМОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ - Вл.Игнатвски

-ПЪТИЩА И ПЪТЕКИ НА БЪЛГАРСКОТО КИНО - Ив.Знеполски

-ЕНЦИКЛОПЕДИЯ "В СВЕТА НА КИНОТО"

Средства за оценяване:

1.Гледане на филм и есе по тема.

2.Контролен тест върху научения материал.

3.Участие и активност но студента по време на занятия.