INTB514 Проект "Дизайн на градска среда"

Анотация:

Проектът представя степента на усвояване от студентите на курс "Дизайн на градска среда". С него те демонстрират възможностите си за самостоятелно проектиране в областта на обществената среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Софрони Върбев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите проекта студенти:

1) знаят:

• придобиват знания и умения да проектират елементи на градската среда по индивидуални задачи.

2) могат:

• овладяват основите на комплексното и систематично проектиране на жизнената среда и елементи на градско обзавеждане.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Познания по архитектурно чертане, 3D компютърно моделиране, макетиране.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа на студентите по зададен проект в областта на дизайна на градската среда.

Литература по темите:

1. Попов, Иван. проф. арх. Въведение в архитектурното проектиране.Изд. Техника, София 1973 г.

2. Зелен Витрувий. Принципи и практика на устойчивото архитектурно проектиране : Моногр. / Ред. Здравко Г. Генчев . - София : ЕнЕфект, 2008 .

3. Арх. Надя Стаматова. „Town –scape” CD 2002

4. Дизайн за града- проблеми на теорията и практиката, Изд. на ЦИПЕ 1985 г.

5. Иванова Нез. Дизайн за градската среда, изд. на БАН, София, 1988

6. Велев П., Проектиране и изграждане на жизнена среда за инвалиди, архитектурен сравочник, София 1995