ARTB915 Визуална комуникация за градска среда

Анотация:

Курсът усъвършенства знанията и уменията за създаване на системи за визуална комуникация в съвременната градска среда.

прочети още
Интериорен дизайн

Преподавател(и):

гл. ас. Иво Попов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса познават професионално съвременния пиктографичен език.

Могат да създават графични структури за комуникация и да реализират цялостен проект за визуална комуникация в конкретна градска среда.


Предварителни изисквания:
Да познават методиката на дизайнерското проектиране.

Да имат начални познания по приложна графика.

Да демонстрират добри възможности в графичното изобразяване.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Визуална комуникация. Определение. История. Развитие.
 2. Визуална комуникация. Определение. История. Развитие.
 3. Видове визуална комуникация. - стационарна; - мобилна; - интерактивна.
 4. Видове визуална комуникация. - стационарна; - мобилна; - интерактивна.
 5. Пиктографическия език – форма на графическия език. История.
 6. Пиктографическия език – форма на графическия език. История.
 7. Стилизацията - основна изразна форма на визуалната комуникация.Основни принципи на изграждане не графичен знак.
 8. Стилизацията - основна изразна форма на визуалната комуникация.Основни принципи на изграждане не графичен знак.
 9. Типографията във визуалната комуникация. История. Видове.
 10. Типографията във визуалната комуникация. История. Видове.
 11. Психология на визуалното възприятие.
 12. Психология на визуалното възприятие.
 13. Съвременният език за съкратено визуално послание.
 14. Съвременният език за съкратено визуално послание.
 15. Визуалното послание: битово, социално, обществено,професионално.
 16. Визуалното послание:битово, социално, обществено,професионално.
 17. Инфраструктурни обекти за визуална комуникация: - улици, булеварди и възли между тях; - площади; - сгради; - паркове; - спортни съоръжения; - развлекателни обекти (за свободното време); - исторически забележителности; - транспортни възли.
 18. Инфраструктурни обекти за визуална комуникация: - улици, булеварди и възли между тях; - площади; - сгради; - паркове; - спортни съоръжения; - развлекателни обекти (за свободното време); - исторически забележителности; - транспортни възли.
 19. Мобилни средства за визуална комуникация – транспортни средства.
 20. Мобилни средства за визуална комуникация – транспортни средства.
 21. Визуална комуникация в интериора: - здравно заведение; - хотел; - учебно заведение; - фирма; - офис; - обществена сграда; - музей.
 22. Визуална комуникация в интериора: - здравно заведение; - хотел; - учебно заведение; - фирма; - офис; - обществена сграда; - музей.
 23. Визуална комуникация на събитие: - спортни игри; - социално-политически форуми; - културни изяви.
 24. Визуална комуникация на събитие: - спортни игри; - социално-политически форуми; - културни изяви.
 25. Стилове на графичното решение.
 26. Стилове на графичното решение.
 27. Средства за визуална комуникация. - средства за масова информация; - интернет; - интерактивни средства; - графични средства – билбордове, дисплеи за афиши, табели.
 28. Средства за визуална комуникация. - средства за масова информация; - интернет; - интерактивни средства; - графични средства – билбордове, дисплеи за афиши, табели.
 29. Изграждане на цялостна система за визуалната комуникация. Визуализиране на темата. - портфолио; - табла; - 3D визуализация
 30. Изграждане на цялостна система за визуалната комуникация. Визуализиране на темата. - портфолио; - табла; - 3D визуализация

Литература по темите:

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 1. Изд. DuoDesign, 2008.

Коновър, Тиъдър. Райън, Уилям. Графичната комуникация днес, част 2. Изд. DuoDesign, 2008.

Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. Изд. Отворено общество, 1996.

Списания:

“Graphis”

“Gebrauchs Graphic”

“Modern Publicity”

“Novum”

“Who is Who in Graphic Art”

“Celestino Piatty”

Средства за оценяване:

Конферанс;

Курсова работа