APLB505 Мултимедийни технологии в антропологията и социологията

Анотация:

Разглеждат се основни приложения на мултимедията при провеждането и представянето на антропологически и социологически изследвания. Във фокус са технологиите за запис, редакция, съхранение и представяне на цифров образ и звук.

прочети още
Антропология

Преподавател(и):

доц. Венцислав Джамбазов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Студентите ще знаят особеностите при работа с дигитален образ и звук, особеностите на файловите формати, спектъра от софтуерни продукти за работа с мултимедия.

2. Студентите ще могат да провеждат теренни изследвания и да представят продукта от своя труд с помощта на съвременните мултимедийни технологии.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Увод в компютърната мултимедия
 2. Дигитализиране, Файлови формати
 3. Дигитална фотография
 4. Компютърна обработка на изображения
 5. Семинар
 6. Създаване на дигитални изображения
 7. Използване на изкуствен интелект
 8. Работа с аудио файлове
 9. Запис и възпроизвеждане на видео
 10. Семинар
 11. Компютърна обработка на видео материал
 12. Създаване на предентация
 13. Особености при презентиране
 14. Съвременни мултимедийни технологии
 15. Семинар

Литература по темите:

В.Джамбазов, Информационни технологии в практиката, НБУ, София, 2018, ISBN 978-619-233-027-9