BAFB523 Публични финанси

Анотация:

Курсът поставя основата на теорията публичните финанси и с това изгражда базата на изучаването и на данъците в курс Данъци и данъчно облагане.

прочети още
Счетоводство и контролинг

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Емил Калчев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

1. ЗНАЯТ:

а) да отчитат риска и ефективността на публичните финанси;

б) да боравят с методите на бюджетиране;

в) методите и формите за дългово финансиране;

2. МОГАТ да:

а) прилагат придобитите теоретични знания;

б) вземат решения по отношение на публичните финанси;

в) да анализират факторите, влияещи върху финансовата политика;

г)
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Въведение в публичните финанси
  2. Политическата система на Р.България
  3. Бюджетната система в Р.България
  4. Теория на благата - видове блага
  5. Теория на публичния дълг
  6. Теория на данъците
  7. Теория на публичните разходи
  8. Анализът "Разходи-ползи"
  9. Пенсионноосигурителна система
  10. Здравноосигурителна система