BUTB712 Сомелиерство и бариста

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с кратката история, развитие и тенденции във винената култура, както и с най-известните световни винени области и традиции. Винопроизводството като ресурс за развитие на винен туризъм, както и винените турове, които предлага България са факт на нейната винена карта.

В рамките на курса се дефинира понятието сомелиерство и основни характеристики на професията на сомелиера - част от екипа на съвременния ресторант и водеща фигура при представяне на винената култура.

В най-общ план се разглежда голямата подтема за винената култура и дегустацията на храната и напитките в ресторанта. Представят се основни вкусови профили на комбинациите между вино и храни, както и най-известните видове вина.

Акцентира се върху основните задължения на сомелиера – от селекция, поддържане и обновяване на винената листа в съвременния ресторант, до винения етикет и основните правила за винен сервиз.

Курсът включва анализиране на кафе-културата, кратка история на кафето и развитието на световната кафе индустрия. Представят се сортове кафе и най-широко разпространени видове кафе, както и кои световни тенденции при консумацията на кафе налагат ключовата фигура на бариста.

Студентите ще се запознаят с процеса на приготвяне и сервиране на кафе напитките; с технологични стъпки и пропорции при приготвяне на кафето; с правилата за приготвяне на кафе напитките; с бариста аксесоарите и др.

прочети още
Управление на туризма

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• основни определения и ключови понятия, свързани с винената култура и кафе културата;

• спецификата на професиите сомелиер и бариста;

• основните задължения и умения на сомелиера;

• винения етикет в съвременния ресторант;

• основните правила за винен сервиз и ключовите стъпки при дегустация.

2) ще могат:

• да различават видовете вина и изискванията при дегустации ;

• да познават основни вкусови профили на комбинациите между вино и храни;

• да подготвят проект на винена листа;

• да различават задълженията на бармана и бариста;

• да различават сортовете кафе и най-широко разпространени видове кафе;

• познават процеса на приготвяне и сервиране на кафе напитките; технологичните стъпки и пропорции при приготвяне на кафето; правилата за приготвяне на кафе напитките и др.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• базови знания по хотелиерство и ресторантьорство

• базови знания по управление на събития

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Монографии, книги, учебници:

Бoриславов, Я. Виното.Българска енциклопедия, С., 2009

Гълъбова, В., Виното е за всички, С., 2014

Димитър Цаков, Виното, С., 2008

Дъбева, Т., Луканова, Г., Ресторантьорство, Варна, 2013

Костадинов, Х., Виното.Производство и контрол, С., 2010

Нестерова, В., Хигиена на храненето и хранително законодателство, С., 2014

Николова, Д. Кафе с все по-изразен аромат - http://www.capital.bg/specialni_izdaniia/kafe/2014/04/02/2273489_kafe_s_vse_po-izrazen_aromat/

Оризе, Л., Йорданова, М., Михаил Марковски, М., Сомелиер – професия на бъдещето, С., 2005

Проданова, Н., Дегустацията, или как да опознаем виното, София, 2012

Рибов, М. и кол. Ресторантьорство и хотелиерство, С., 2015

Стамов, С., Никовска, К., Сервиране и барманство, С., 2012

Стамов, С., Никовска, К., Сомелиерство, Ст. Загора, 2013

Сортове кафе - http://www.saquella.bg/ItalianEspresso.aspx?f=20

Добрият бариста има мисия да образова своите клиенти - http://espressimo.bg/interviews/ivan-milushev-baristata-ima-misia-da-obrazova-svoite-klienti/

Интервю с Йордан Дъбов – Асоциация на баристите http://www.barista.bg/%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B2%D1%8E-%D1%81-%D0%B9%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD-%D0%B4%D1%8A%D0%B1%D0%BE%D0%B2/

Специализирани списания и интернет сайтове:

„Бакхус” (архив)

Happy Weekend (архив)

„Туризъм и отдих”(архив)

„Одисей” (архив)

„Черга”(архив)

„Травел Мегазин"(архив)

www.horemag.bg/

www.thexperts.bg

http://www.divino.bg/

www.bgsommelier.com

www.vinoto.com

www.oiv.int/oiv/cms/index?lang=en

Средства за оценяване:

Текущото оценяване на студентите през семестъра включва:

- предаване на три писмени работи през семестъра (коментар, анализ или писмен отговор)

- предаване на курсов проект по тема от курса (в обем от 10 с.) в края на семестъра