LEAB287 Проект "Извличане на терминология от корпус специализирани текстове"

Анотация:

Курсът развива уменията на студентите да използват лингвистичен софтуер за извличане на терминология и ключови думи.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
ас. Петко Стайнов  
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р
доц. Мария Стамболиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Как се подготвя текст/корпус от текстове за обработка с лингвистичен софтуер;

• Как се извличат словници от текст/корпус текстове

• Как се работи с конкордансер

2) могат:

• Да използват конкордансер

• Да извличат списъчни речници от текст

• Да извличат ключови думи и терминология от специализирани текстове.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Корпус – видове, проектиране
  2. Работа с успоредители
  3. Извличане на информация от успоредни корпуси

Литература по темите:

http://www.laurenceanthony.net/software.html