LEAB063 Европейски институции (на английски и испански език)

Анотация:

Курсът има за цел да формира базови познания относно институциите и процесите на управление на ЕС.

прочети още
Приложни чужди езици за администрация и управление (на английски и втори чужд език)

Преподавател(и):

гл. ас. Катя Христова-Вълчева  д-р
доц. Даниела Кожухарова  д-р
гл. ас. Петя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността на формиране и функциониране на основните политически институции на ЕС;

• разделението на правомощията и пракчиеското им прилагане от институциите на ЕС в процеса на управление на европейските политики

2) могат:

да ползват специфична терминология относно работата на европейските институции на английски и френски език


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Course outline: issues, teaching techniques and requirements
 2. European politics after 1945: major phases of establishing Europe-wide organizations
 3. Institutions and scope of work of the Council of Europe
 4. Legal basis and scope of work of the European Union: general overview
 5. European Council as an institution of the European Union
 6. The Council of ministers as an institution of the European Union
 7. European Commission as an institution of the European Union
 8. European Parliament as an institution of the European Union
 9. Political parties within the European union
 10. Citizens organisations within the European union
 11. European Union enlargements in 1973, 1981-86, 1995, 2004-07, 2013
 12. Central and East European countries as new members of the European union
 13. The role of the European union in the world
 14. Other organizations and institutions in Europe: NATO, BSEC, etc.
 15. Evaluation