LOGB520 Семинар „Съвременни технологии в помощ на лоподедичната практика“

Анотация:

Основна задача на семинара е да запознае студентите с възможностите на компютърните системи, мобилни приложения, съвременни софтуерни решения и др., които се разработват и предлагат на пазара активно да подпомагат специалистите при терапията на комуникативни нарушения. Особено внимание ще се отдели на специфичните информационни и комуникационни подпомагащи технологии, като системите подпомагащи речевата патология

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

доц. Полина Михова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- как да разработят цялостна концепция за дигитализиране на поне едно упражнение в избрана от тях област на логопедичната практика

2) могат:

- да изготвят критична самостоятелна оценка на различни приложения


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Компютърни софтуерни решения в областта на логопедичната практика
  2. Мобилни приложения в областта на логопедичната практика
  3. Онлайн решения в областта на логопедичната практика
  4. Бази данни в областта на логопедичната практика
  5. Каталози и наръчници на дигитални решения в областта на логопедичната практика
  6. Представяне на курсови проекти

Литература по темите:

1. Михова П., „Приложни софтуерни решения в здравеопазването“, Асеневци, София, 2020, ISBN 978-619-7586-11-4

2. Михова П., "Проучване и анализ на нуждата и употребата на мобилни приложения в логопедичната практика", Проектиране и реализиране на развиващи комплекси от творчески задачи за повишаване креативността на учащите, Монография, редактори: Ю. Дончева и кол., ISBN 978-619-7242-31-7, Примакс, Русе, 2017

6. Stankova M., P. Mihova, T. Kamenski, K. Mehandjiiska, Emotional Understanding Skills Training Using Educational Computer Game in Children with Autism Spectrum Disorder (ASD) – Case Study, 2021 44th International Convention on Information, Communication and Electronic Technology, MIPRO 2021, 2021, pp. 724-729, ISSN 1847-3946(SCOPUS)

7. Margarita Stankova et al.(2021).Barriers to the Use of Serious Computer Games in Practical Work with Children with Educational Difficulties, TEM Journal, 10(3), 1175-1183. https://www.temjournal.com/archives/vol10no3.html (SCOPUS)

8. Stankova, M., Tuparova, D., Mihova, P., Kamenski, T., Tuparov, G., Mehandzhiyska, K. (2022). Educational Computer Games and Social Skills Training. In: Ivanović, M., Klašnja-Milićević, A., Jain, L.C. (eds) A Handbook on Intelligent Techniques in the Educational Process. Learning and Analytics in Intelligent Systems, vol. 29. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-04662-9_17 (SCOPUS)

9. Stankova M., Kamenski T., Mihova P., Datchev T. (2022) Online Application of a Home-Administered Parent-Mediated Program for Children with ASD. In: Lim CP., Chen YW., Vaidya A., Mahorkar C., Jain L.C. (eds) The Handbook of Artificial Intelligence in Healthcare. Intelligent Systems Reference Library, vol. 212. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-83620-7_6 (SCOPUS)

10. Mihova, P. et al. (2022). Parental Attitudes Towards Online Learning - Data from Four Countries. In: Uskov, V.L., Howlett, R.J., Jain, L.C. (eds) Smart Education and e-Learning - Smart Pedagogy. SEEL-22 2022. Smart Innovation, Systems and Technologies, vol. 305. Springer, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-19-3112-3_47(SCOPUS)

11. Mihova, P., Stankova, M., Andonov, F., Stoyanov, S. (2023). The Use of Serious Games for Developing Social and Communication Skills in Children with Autism Spectrum Disorders—Review. In: Lim, C.P., Vaidya, A., Chen, YW., Jain, V., Jain, L.C. (eds) Artificial Intelligence and Machine Learning for Healthcare. Intelligent Systems Reference Library, vol 229. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-031-11170-9_7 (SCOPUS)