LOGB518 Практика: Диагностични методи на изследване и оценка при терапевтичната работа в логопедията

Анотация:

Логопедия

Преподавател(и):

доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: