PSYB703 Неврогенетика

Анотация:

" Да въведе студентите в областта на неврогенетиката, да ги запознае какво представляват наследствените структури и наследствената информация, молекулярно-генетичните методи, приложението на молекулярната генетика при изследването на когнитивните функции, темперамента, сложните поведенчески черти в норма и в патология; да интегрира подходите на психологията и невронауките с тези на молекулярната биология и генетика.

" Да запознае студентите с актуалните научно-изследователски стратегии и да създаде мотивация и умения за осъществяване на изследователска дейност в областта на неврогенетиката.

прочети още
Логопедия

Преподавател(и):

проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:
" Структура и функция на мозъка

" Невропсихология

" Психология

" НевробиологияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Медицинска генетика, учебник за студенти, 1999

Behavioral Genetics in the Postgenomic Era. Published by American Psychological Association, 2002, www.ara.org