NJRN518 История на журналистиката

Анотация:

История на журналистиката е основополагаща част от цялостното обучение на студентите по журналистика.

Затова целта на курса е да запознае студентите с историята на журналистиката във водещите държави в света и в България.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Тодор Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Особеностите в развитието на журналистиката в Германия, Англия, Франция, САЩ и България

2) могат:

Да анализират отличителните черти на журналистиката в горепосочените държави


Предварителни изисквания:
Базова медийна грамотност

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение
 2. История на германската журналистика
 3. История на журналистиката в Англия
 4. История на френската журналистика
 5. История на журналистиката в САЩ
 6. Журналистиката в Западна Европа през 21.век
 7. Журналистиката в САЩ през 21. век
 8. Големите журналисти в Западна Европа и САЩ
 9. Големите журналисти на България
 10. Журналистиката в епохата на интернет
 11. Българската възрожденска журналистика
 12. Журналистиката в България 1879-1918
 13. Журналистиката в България 1919-1946
 14. Тоталитарният модел на българската журналистика
 15. Съвременната българска журналистика

Литература по темите:

• Михайлов, В. Медиязнание. С., 2009.

• Николова, Р. Възникване и развитие на радиото и телевизията В България. С., 2006.

• Панайотов, Т. Български издатели и журналисти. С., 2013.

• Панайотов, Ф. Вестници и вестникари. Книга за българския печат. С., 2008.

• Петров, М. Америка - социалният тропик. Социум и медии на САЩ от Пулицър до Мърдок. С., 2010.

• Петров, М., М. Попова, М. Вазински. Медиите в Европа. Велико Търново, 2012.

Средства за оценяване:

T1 - Семинар

T2 - Курсова работа