NJRN508 Интерактивни комуникации

Анотация:

Курсът е ориентиран към изучаване на характеристиките на интерактивната комуникация, електронна база данни за европейските дигитални медии, придобиване на общи познания за информационните мрежи в рамките на Европа.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Интерактивни комуникации-стратегии и знание, НБУ, научен електронен архив, 2011г.

Стратегически комуникации и управление на знанието, е-книга, изд. НБУ, 2009г