NJRN503 Режисура и поведение пред камера

Анотация:

Курсът е предназначен за студенти от бакалавърска специалност "Журналистика", която днес почти изцяло си служи с мултимедийни комуникационни инструменти. Курсът дава базисна подготовка за създаване на аудиовизуално произведение, възпитава умения за разказ чрез картина, психотехника за себевладеене пред телевизионната камера. Особено внимание се обръща на практическите занимания. Всяка лекция е обвързана със самостоятелна работа и последвана от уркшоп и групово упражнение в студио за овладяване и усъвършенстване на уменията в практиката.

прочети още
Журналистика

Преподавател(и):

гл. ас. Борислава Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти ще добият:

- познания за създаване на публицистични и новинарски предавания, разкадровка, разположение на камерите,монтажа и режисура.

- умения за уверено поведение пред камера и комуникация чрез визуални и невербални внушения при творческата си реализация като журналисти.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат писмена, езикова и аудиовизуална култура. Владеене на английски език е желателно.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ОСНОВНА ЛИТЕРАТУРА

- Карайорданов, Георги. Кино и телевизионно операторско майсторство. С.:БНТ, 1999

- Мелтев, Михаил. Изразни средства на камерата. В:Годишник на деп. Масови комуникации, НБУ. 2009

- Мелтев, Михаил. Кино и електронни медии. С.: Издателски център на НБУ, 2012

Средства за оценяване:

- Тест

- Проект за ВИДЕОРЕПОРТАЖ, който съдържа: анотация до 300 знака, режисьорска експликация, авторски текст (ако има).

- Видеорепортаж.