NPRN516 Практика по връзки с обществеността І част

Анотация:

Този курс е извън аудиторен.

Изисквания за получаване на крайна оценка:

Работа като част от екип по отделени проекти в НБУ или популяризирането им в медиите;

участие в организиране на семинари и конференции в НБУ;

работа по етапи/части от проекти в отдел, фирма или агенция по Връзки с обществеността или като част инициативите на Информационен център, НБУ за периода 1.10. 2019г. до 25.01.2020г.

запис на документи, показващи индивидуални разработки по проекти;

участие в анкетни проучвания в университета и споделяне на опит с други студенти в мрежата на университета;

подготовка на персонален анализ от всеки студент, каква дейност или по какви проекти е работил по време на практиката.

запис на анализ в системата Moodle, НБУ.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Руси Маринов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Да се придобият умения за практически разработване на орделни документи, свързани с комплексната практика по Връзки с обществеността

Да се научат студентите да работят в екип по съвместни проекти


Предварителни изисквания:
Познания на основните теоретични източници по PR, както и владеене на комункационни информационни техники при разработване на отделни програми по комункация

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Работа като част от екип по отделени проекти в НБУ или тяхното популяризиране в медии и Интернет;
  2. Разработване на самостоятелен проект по Връзки с обществнеостта, като студент в НБУ и приложение на проекта в българската практика;
  3. Работа по етапи/части от проекти в отдел, фирма или агенция по Връзки с обществеността или като част инициативите на информационен център на университета, като студенти от НБУ;
  4. Участие в популяризиране на изложби, концерти, книги в НБУ;
  5. Участие в организирането на семинари и конференциии в НБУ;
  6. Участие в анкетни проучвания в университета;
  7. Участие в организиране на пресконференции и самостоятелно разработване на някой от документите;
  8. Публикации на информация в социалните сайтове;
  9. Подготовка на проекта;
  10. Запис на анализа в системата "Мудъл";

Литература по темите:

Годишник на Департамент "Масови комуникации" издания от 2015 до 2019