NPRN501 Средствата за масова комуникация и културата

Анотация:

Курсът е посветен на взаимното влияние на две свързани помежду си обществени явления – културата и СМК. Логиката в разкриване на последователното осмисляне на дисциплината се изгражда съобразно: І. Мястото на СМК в съвременното общество и техните характеристики. ІІ. Взаимодействие между културата и СМК. ІІІ.Масовостта като основен белег на съвременната култура.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

доц. Петя Александрова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1)знаят:

теоретични знания за съвременните СМК, които оказват съществено влияние върху облика на културата

2) могат:

знания и компетентности за основните и утвърдени в живота аспекти на отношението “култура-СМК”, на произтичащите от него реални и теоретични проблеми


Предварителни изисквания:
Общи знания и умения в областта на медиите, речевото общуване, езиковата култура.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ще проследим:

1. страници за култура в преса - всекидневник, седмичник, специализирано издание

2. ТВ предавания за култура - в новинарски блок, в културен блок, риалини формат

3. радиопредаване за култура - в новинарски блок, общокултурно предаване, специализирано (вероятно музикално) предаване

4. сайтове за култура - особено литературни (примерно liternet.bg, slovoto.bg)

Средства за оценяване:

Практически задачи за оценяване:

1. анализ след гледане на клип от youtube по тема "Култура".

2. Проект: Предаването за култура, което бих направил, в избрано от мен СМК.