HACB907 Семинар: Подготовка на текст за публикуване

Анотация:

Подготовка на текст за публикуване

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
доц. Оксана Минаева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Подготовка на текст за публикуване
Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Подготовка на текст за публикуване

Литература по темите:

Специфична библиография ще бъде представена допълнително.

*

Милена Цветкова. Наука със стил: писане на дипломен проект. София: Enthusiast Libris, 2013.

‘Answers from Academic Publishers,’ Daily Nous: News for and about the Philosophy Profession (blog), May 28, 2015, http://dailynous.com/2015/05/28/answers-from-academicpublishers/

‘10 Point Guide to Dodging Publishing Pitfalls: Veteran Academic Authors Share Their Hard-Won Tips,’ Times Higher Education, March 6, 2014),

https://www.timeshighereducation.com/features/10-point-guide-to-dodgingpublishing-

pitfalls/2011808.