HACB591 Семинар: Учебна експедиция

Анотация:

Семинарните занятия се провеждат в рамките на редовен пътуващ семинар, провеждащ се веднъж или два пъти годишно по културни маршрути в България и чужбина, които се избират ad hoc. Лекциите се провеждат in situ в музеи, галерии и археологически обекти. Студентите участват със самостоятелна работа както по време на пътуващия, така и по време на пост-пътуващ семинар.

прочети още
Изкуствознание и артмениджмънт

Преподавател(и):

гл. ас. Росица Гичева  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1. Издирване на материали за обекти на културното наследство.

2. Изготвяне на представяне на обекти на културното наследство в писмена и устна форма.
Предварителни изисквания:
не

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Предварително проучване на планираните за посещение обекти от избрания културен маршрут.
  2. Лекции на преподавателите in situ
  3. Студентски дискусии по време на пътуващия семинар
  4. Пост-пътуващ семинар

Литература по темите:

Изготвя се ad hoc