VACB507 Проект Теория и практика на графичния дизайн - І част

Анотация:

Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Станко Войков  
доц. Илия Кожухаров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса: