VACB505 Графично оформление на страница

Анотация:

Графичният дизайн е дейност, при която на даден обем информация се придава удобна и естетична форма. Това често става чрез използване на типография, изображения, цветове и други.

Продуктите на графичният дизайн са в много форми, най-разпространените са:

- Печатен дизайн и оформление - книги, периодични издания, плакати

- Уебдизайн и потребителски интерфейси

- Филми, CD, DVD - дизайн на встъпителните елементи, анимация, рекламни материали

- Графична идентичност, графичен дизайн на фирмени знаци, фирмени рекламни материали, указателни табели и други

- Продуктов дизайн, опаковки,

Графичният дизайн включва в себе си задълбочени познания за композиция и форма, цвят, цветни гами и видове специализирани палитри, използвани и стандартизирани в съвременните графични програми. Художествените познания и наличието на чувство за естетика у графичния дизайнер, също допринасят за изработката на добър продукт на графичния дизайн. Съчетаването на цветове и отчетливост на визията и контраста на цветовете и сенките също допринасят за доброто възприемане на посланието. Не трябва да се забравя и основното - освен технически и естетически познания дизайнерът трябва да притежава и частица интуитивност и да бъде носител на идеи и иновативност. Всичко това събрано в едно с необходимата доза баланс и подчиненост на идеята, внушението и основната цел са предпоставки за добрия графичен или рекламен продукт.

прочети още
Графичен дизайн

Преподавател(и):

доц. Христо Добаров  

Описание на курса:

Компетенции:

Запознаване на студентите с принципите и законите на формоизграждането на книгата. Това включва основен теоретичен минимум от дизайна на книгата: композиция, шрифт, цвят, стандарти.

Развитие на естетически, логически и композиционни знания при проектиране на учебници, книги, списания и уебстраници.


Предварителни изисквания:
средно образование

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Справочник по полиграфия. Б. Алашки и колектив. И.К. „Техника“. 1984.

Наръчник по предпечат. Иво Ников. Светлин Милев. И.К. „Фотоника“. 1998. ISBN 954-9616-03-7.

Професионален дизайн в рекламата. Роджър Паркър. И.К. „Софтпрес“. 1999. ISBN 954-685-078-0.

Техническо редактиране на книгата. Текла Малиновска, Людвиг Сита. Д.И. „Техника“. 1986.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване – Семестриални проекти.

Изпит – Конферанс върху цялостната творческа работа през семестъра.