ADVB502 Компютърно оформление на печатни издания (In Design)

Анотация:

Анотация

Настоящият курс съдържа необходимия минимум от теоретични познания по InDesign, но най-вече практически упражнения с програмата за предпечатна подготовка и компютърно оформление на всички видове печатни издания – книги, вестници, списания и др.

Курсът има за цел

• да даде на студентите по графичен дизайн и реклама теоретични познания за принципите на работа с Adobe InDesign;

• да се научат студентите да работят с програмата и съответните технологии, предназначени за създаване на печатни издания;

• да се постигне баланс от умения, знания и разбиране чрез практически задания по Adobe InDesign;

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

 Надежда Павлова - Иванова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Основните термини и принципи на работа със страниращи програми за целта на предпечата;

• Достатъчен обем от функции на Adobe InDesign

2) могат:

• Да извършват предпечат с помощта на програмата Adobe InDesign


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Добра компютърна грамотност

• Да владеят поне една текстообработваща, растерна и векторна графична програмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Тема 1. Основни функции на Adobe InDesign. Работно пространство, промяна на мерна система, настройки.
 2. Тема 2. Основни типографски понятия и специфична терминология в страниращите програми – кегел, лединг, колонцифър, колонтитул, наборно поле, бели полета, кърнинг.
 3. Тема 3. Работа с палитри, инструменти, менюта.
 4. Тема 4. Създаване на публикации. Форматиране на страница, наборно поле, бели полета, колони.
 5. Тема 5. Работа с мастер-страници. Създаване, изтриване, форматиране, прилагане върху реални страници.
 6. Тема 6. Номериране на страници, колонцифри, водачи. Създаване на растерни карета, линии, рамки.
 7. Тема 7. Наливане на текст. Различни начини за наливане на текст – ръчно, полуавтоматично, автоматично. Манипулиране на текстови контейнери.
 8. Тема 8. Наливане на графични изображения. Взаимни положения между контейнер и съдържание.
 9. Тема 9. Свързване на графика към каре. Редактиране на текст. Промяна на текстови параметри. Вмъкване и изтриване на текст, функция редактиране на текст Story Editor.
 10. Тема 10. Форматиране на текст– символно и параграфно. Задаване на шрифт, начертание, кегел, лединг, подравняване, отсъпи и др.
 11. Тема 11. Разделител на ред, разделител на страница, интервали, добавяне на специални символи, таблици.
 12. Тема 12. Създаване и прилагане на символни и параграфни маски.
 13. Тема 13. Работа с цвят. Прилагане на спотови цветове и градиенти към графични обекти и текст.
 14. Тема 14. Подготовка за печат – постранично, цяла публикация, отделни елементи, мащабиране. Пакетиране. Видове отпечатъци - позитивни, негативни, огледални, цветоотделки.
 15. Тема 15. Отпечатване. Етапи на отпечатването. Избор на принтер, запис в постскрипт файл, експортиране в PDF формат.

Литература по темите:

1. Adobe InDesign CC: Официален курс на Adobe Systems

АлексСофт

2. Как да направя това в InDesign

Дейв Клейтън

АлексСофт

Средства за оценяване:

ОЦЕНЯВАНЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СТУДЕНТИТЕ:

Активност по време на курса през семестъра

Контролна работа - 1 по средата на курса

Представяне на практически изпълнен проект (последния час или по време на изпита)

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

За окончателна оценка се приема крайната текуща оценка през семестъра (ако е по-висока от мн. добър 4,50), която представлява средно аритметично от оценките на двете работи по време на семестъра.

В останалите случаи студентите се явяват на изпит по време на сесията, като окончателната оценка е средно аритметично от крайната текуща оценка и удвоената оценка от изпита.

Студентите, които не са задължени да се явят на изпит (т.е. имат текуща оценка над 4,50), но искат по-висока окончателна оценка, също могат да се явят на изпит при посочените условия.

ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТА:

В края на семестъра студентите трябва да представят печатен продукт – рекламен флайър, реализиран със средствата на програмата Adobe InDesign.

Условия за изпълнение на проекта:

• тема – музика

• изходен формат А4

• нестандартна сгъвка

За оценяването е необходимо студентите да предоставят завършения продукт на хартия и пакетирана публикация с файловете в оригиналния формaт на Adobe InDesign.